Mobiliteit
Voor de zachte weggebruikers is deze verbinding een zegen voor recreatieve verplaatsingen en woon-werk of -school verplaatsingen.
Gratis met de veerboot naar de overkant. Elke dag.

 

De veerboten brengen voetgangers en fietsers gratis van de westeroever (de Visserskaai ter hoogte van het Noordzeeaquarium) naar de Oosteroever (het Maritiem Plein) en omgekeerd.

Voor de zachte weggebruikers is deze verbinding een zegen, zowel voor recreatieve verplaatsingen als voor verplaatsingen woon-werk of woon-school. Het veer heeft een toeristische functie, maar daarnaast vooral een mobiliteitsfunctie. Het is een onderdeel van het netwerk en betekent een meerwaarde voor de verbinding tussen de oosteroever en de westeroever. Fietsers en voetgangers kunnen zich op een veiligere manier verplaatsen van en naar het werk, de school of de winkel.

54726

Roger Raveel en Het rode vierkant op de zee kunnen 50 personen en 20 fietsen overzetten. En ze zijn gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Vanaf de kade zijn ze bereikbaar via een zachte loophelling. De veren zijn trouwens ook ecobewust. Ze varen op zwavelarme brandstof en alle ruimtes worden verwarmd door recuperatie van de warmte van de motoren.

De kleurrijke veren vallen op en dragen de typische Roger Raveel-stempel. Het ontwerp en de namen van de veren zijn dan ook mee van de hand van kunstenaar Roger Raveel.

Roger Raveel heeft iets met DAB Vloot en met Oostende. Eind de jaren 1980 schilderde Raveel in het ‘Loodswezengebouw’ een reeks muurschilderijen die vertrekken in de hal en uitvloeien naar de gangen. Raveel verenigt droom en commentaar en ontmoet James Ensor terwijl architect Marc Felix toekijkt.