Co-creatie
28 apr 2016
Intussen kreeg het cocreatieproject een eigen naam: ‘Liefke Mores' Toekomst’.
De naam is een gepolijste versie van lisjemorre, verwijzend naar lis & modder, riet & moeras. Een verdronken land dat pas in 1897 deel van Oostende werd.

Een van de eerste initiatieven is Liefke Mores’ Bazar, op de hoek van Eduard Hammanstraat en de Jacob Besagestraat. Dit is een creatieve broedplaats en ontmoetingsplek waar we samen met de bewoners en ondernemers van de wijk activiteiten ontwikkelen.