Stadsontwikkeling
Het College van Burgemeester en Schepenen verleende in de zitting van 11 april 2016 een stedenbouwkundige vergunning aan CVBA De Oostendse Haard voor bouwproject "Met Zicht" ter hoogte van de Spuikom in de Vuurtorenwijk.

 

De site van "Met Zicht" bestaat uit twee percelen. Het eerste perceel gelegen aan de Schietbaanstraat is onbebouwd. De wegenis en infrastructuur is wel al aangelegd. Het tweede perceel bestaat uit 3 appartementsgebouwen gelegen aan de Voorhavenlaan die eerst afgebroken worden en dan vervangen worden door nieuwbouw.

Het project omvat de bouw van vier woonblokken, goed voor 60 woonentiteiten en dit verdeeld over twee percelen. Het complex bevindt zich tussen de Jan Diericksenstraat - Voorhavenlaan - Schietbaanstraat en de Van Hembdenstraat en rondom de Verstellestraat. Elke woonblok is opgebouwd uit drie bouwlagen.

Klik hier voor meer informatie.