Moreauxlaan
De studie rond de Dr E Moreauxlaan vormt, net zoals het project co-creatie, onderdeel van de Vlaamse projectsubsidie in het kader van het stadsvernieuwingsproject Oosteroever.
Voor het project van de Moreauxlaan zoeken we naar een gedragen toekomstbeeld met de stakeholders van deze laan en de (ambachtelijke) omgeving als schakel tussen diverse woonomgevingen.

Hiervoor werkt de stad samen met een team bestaande uit AWB, 51N4E, Rebel Group en Tractebel.

DSC_0049.JPG