Co-creatie
02 apr 2015
De wereld lijkt soms op zijn kop te staan: veel mensen zijn eenzaam hoewel we eigenlijk constant (kunnen) communiceren via sociale media; het klimaat warmt op maar toch zijn er nog strenge winters; we waren nog nooit zo rijk en toch grijpt de armoede om zich heen, …

Ook in Oostende staan we voor diverse uitdagingen. Die willen we aanpakken samen met jou. De komende jaren blazen we verschillende zones van jouw wijk (de Vuurtorenwijk, de stadsvernieuwingszone Oosteroever, het Militair Hospitaal - kortom 'Den Opex' of de 'Stadslob') nieuw leven in. Elk stadsdeel en ook de wisselwerking en samenwerking tussen deze stadsdelen willen we versterken.

In ons eentje kunnen we deze moeilijke uitdagingen niet aanpakken. Maar samen hebben burgers, steden, verenigingen en ondernemingen de kracht om nieuwe oplossingen te bedenken!

De Stad Oostende heeft jouw hulp en inbreng nodig om geslaagde oplossingen te ontwikkelen. We willen daarbij vertrekken van de vragen en behoeften die er leven onder de bewoners van deze wijken. Waar lig jij van wakker? Wat zou jij willen veranderen of verbeteren in je wijk? Heb jij wilde ideeën of concrete voorstellen om de wijk nieuw leven in te blazen? Kunnen we bepaalde voorstellen of projecten samen uitwerken? Op 2 april gaven we alvast de aftrap van dit traject. In de sporthal De Spuikom werden talrijke voorbeelden gegeven van innovatieve projecten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

IMG_5977

Ik ben wel blij dat ze nu eens aan ons hebben gedacht en dat ze nu zeggen: bouwen jullie maar mee. Dit is de eerste keer dat ik het meemaak dat er iets voor de wijk gedaan wordt.

Na de introductie door de burgemeester, stelde de Sociale InnovatieFabriek heel wat voorbeelden voor van sociale projecten waardoor we de wijk nieuw leven kunnen inblazen. Enkele voorbeelden daarvan kan je hier terugvinden.