Stadsontwikkeling
De Dr. E. Moreauxlaan en de kusttram snijden de stadslob Oosteroever doormidden.

De Vuurtorenwijk is een wijk met ca 6000 bewoners en meer dan 100 ondernemers. Aan de andere kant van de ‘kustbaan’ worden via PPS-projecten maximaal 1500 woongelegenheden gecreëerd. Aan die zijde situeren zich ook de duinen met hun erfgoed en natuurwaarden, het strand en de veerverbinding naar het stadscentrum. Tevens vind je daar het grotendeels gerealiseerde stadsproject ‘Militair Hospitaal’, waar op een historische locatie bewoning gerealiseerd werd.

In samenwerking met de Vlaams Bouwmeester is een ontwerpend onderzoek opgestart om deze verbinding te optimaliseren. Niet enkel vanuit architecturaal of verkeerskundig oogpunt, maar ook vanuit een sociaal - maatschappelijk standpunt.

We zoeken naar een stedelijke schakel die beide zones op een comfortabele manier kan verbinden. In 2015 is hiervoor een open oproep voor een visie- en haalbaarheidsnota opgestart.

proces_moreaux