Co-creatie
De stad zal dit project vormgeven in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen of belanghebbenden van de wijk.

Voor dit co-creatieproces zal de stad beroep doen op externe expertise.

Samen met deze betrokkenen willen we kijken hoe stadsvernieuwing kan bijdragen tot de leefbaarheid van de wijk. Welke synergiën zijn mogelijk, wat kunnen we verbeteren, hoe kunnen we onderlinge linken leggen, welke projecten hieruit kunnen ontstaan,...

Stadsvernieuwing wordt een collectief proces.

Foto's: Arne Deboosere

vuurtoren_0008.JPG