Masterplan
In het Globaal Masterplan is gekeken naar de invulling en betekenis van de openbare ruimte en de inpassing van de bestaande ontwikkelingen op de Oosteroever.

Het Globaal Masterplan Oostende Oosteroever heeft een tweeledig karakter. Enerzijds vindt u het Globaal Masterplan voor de ontwikkeling van de Oosteroever tot een volwaardig stadsdeel.

Oosteroever kan via dit Masterplan uitgroeien tot een volwaardige tegenhanger van het historische centrum,een gemengde ontwikkeling, met een ruim en gevarieerd aanbod van woonmogelijkheden maar ook ruimte voor toerisme, recreatie, cultuur en voorzieningen.
head06

Anderzijds geeft het Globaal Masterplan een doorkijk voor de inrichting van de openbare ruimte in het projectgebied.

Voorstellen voor de openbare ruimte moeten de bestaande initiatieven van een kwaliteitsvolle omgeving voorzien en zorgen voor een goede verankering in de stad en het landschap.

Het Masterplan moet dus richting geven aan de ontwikkelingen op de lange termijn, en tegelijkertijd houvast bieden voor de stappen die nu reeds kunnen of moeten worden gezet.

Het plan is een Globaal Masterplan – en geen definitief en gedetailleerd stedenbouwkundig plan voor het gehele Stedelijk ontwikkelingsgebied. Het plan zet de krijtlijnen van de gewenste ontwikkeling vast, maar biedt vanwege de vele onzekerheden ook mogelijkheden voor flexibiliteit, handelingsvrijheid en geleidelijke ontwikkeling.