cocreatie
Diverse initiatieven rond tijdelijk gebruik, duiken op!

We hebben de Bazar, de Zomerbarbazar en nu ontstaat een idee om een locatie aan de Hendrik Baelskaai een tijdelijke invulling te geven.

Het voorstel is om een leegstand pand in het bezit van OVAM tijdelijk in gebruik te geven aan de wijk. We willen hiermee een positieve gebruikersdynamiek creëren in het te revitaliseren van de bedrijventerrein én in de publieke ruimte tussen de diverse woonweefsels van de Vuurtorenwijk en de havenwijk op Oosteroever.
Op deze plek kan een gedeeld gebruik ontstaan door bewoners die een atelier zoeken, een workshop willen geven, repetitieruimte nodig hebben, … Het kan een ontmoetingsplek worden voor bestaande en toekomstige bewoners en gebruikers. Het tijdelijk gebruik is momenteel voorzien voor een periode van 3 à 5 jaar.

Er wordt tijdelijk een try-out opgestart, en ondertussen wordt het concept waarbinnen dit uitgebouwd kan worden, uitgewerkt. Er wordt gekeken of de randvoorwaarden vervuld geraken om dit te realiseren, en vervolgens kan een oproep georganiseerd worden om de tijdelijke invulling vorm te geven.

 

En ondertussen werd de open call gelanceerd.