Stadsontwikkeling

De randen worden gevormd door het Vuurtorendok en de zeereep in het noorden, de Spuikom in het zuiden, en het Visserijdok in het westen. Deze hebben ieder in potentie een sterk beeld, een grote schaal en een eigen verblijfskwaliteit.

In het oosten loopt het stadsdeel vrijwel ongemerkt over in het woongebied van Bredene.

Het lijkt ons een gouden kans om de kwaliteit van al deze randen een eigen kwaliteit te geven en om het hele gebied tussen deze randen ‘op te spannen’, en zo de oriëntatie op deze randen te versterken.

De Hendrik Baelskaai als stedelijk front, het Vuurtorendok als binnenhaven en de bestaande dorpse rand van de Vuurtorenwijk langs de Spuikom.

oost12

Vervlechting met Vuurtorenwijk