Erfgoed
Oosteroever heeft een grote rijkdom aan cultuurhistorie.
Fort Napoleon als fortificatie uit de 19e eeuw en een keur aan bunkers uit verschillende periodes zijn belangrijk cultureel erfgoed in het duingebied.

Naast dit erkende cultureel erfgoed heeft Oosteroever een
sterk maritiem karakter.

De activiteiten rond de Slipwaykaai, de scheepshellingen, de bestaande maritieme winkels aan de Hendrik Baelskaai geven het gebied een sterke, maritieme identiteit.

slip

(Foto: Katrien Vermeire)

De ontwikkeling van woningen op de Oosteroever mogen deze meer industriële kwaliteit niet uitwissen, maar moeten juist het maritieme karakter van de havens en kades en de daaraan verbonden activiteit koesteren als drager van de identiteit.

In het Globaal Masterplan wordt de Slipwaykaai met de scheepshellingen hiervoor toegewezen. Op deze plek is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid die een directe relatie heeft met de haven.

Aangevuld met een [fantastisch] restaurant zou de Slipwaykaai een trekker kunnen worden voor het gebied. Een goede bestemming voor de toerist uit de binnenstad en een waardevolle toevoeging voor de bewoner van Oosteroever.

Naast de ontwikkeling van de Slipwaykaai moeten ook de cafés en maritieme winkels langs de Hendrik Baelskaai zo mogelijk geïntegreerd worden binnen de ontwikkelingen op de Oosteroever.