Havenstad
De asymmetrie maakt de verschillende sferen van de stad aanschouwelijk.

De drie identiteiten - stad, haven en duinen - dragen het karakter van Oostende. Ze ontmoeten elkaar rondom de open ruimte van de havenbekkens.

De havenmond is het ‘theater’ van de stad; hier kijken de onderdelen van de stad elkaar aan. Het biedt een asymmetrische aanblik: aan de westzijde intensief, stoer en stads, frontaal en monumentaal; aan de oostzijde extensief en informeel,wijdlopig en gelaagd.

Deze asymmetrie is van grote waarde, omdat ze de verschillende sferen van de stad
aanschouwelijk maakt.

haven2
De Oosteroever zal nooit het evenbeeld van de Westeroever kunnen zijn, maar zal als stadsdeel zijn eigen kwaliteit ontlenen aan het contact met de duinen, de haven etc.

Ondanks het fragmentarisch karakter zijn er door de oogharen gezien een aantal sterke structuurlijnen en contactzones aanwezig, die kansen bieden om het stadsdeel veel meer coherentie en karakter mee te geven.

Hierbij valt te denken aan de sterk orthogonale opzet van Oosteroever met brede kades langs de havens, de Dr. Eduard Moreauxlaan en de sterke oriëntatie op de duinen en het strand.