Stadsontwikkeling
In het gewestelijk RUP “Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Oostende” wordt ruimte gegeven voor de Oosteroever als stedelijk ontwikkelingsgebied, worden de duinen uitgebreid en zijn de terreinen van Duin en Zee als zones voor gemeenschapsvoorzieningen bestemd.
Een woonwijk met aan de ene kant de duinrand en aan de andere zijde de haven. Twee projectontwikkelingen zijn concreet in uitwerking.

Na de ontwikkeling van het Militair Hospitaal tot woningen worden delen langs de Hendrik Baelskaai en het Vuurtorendok nu ontwikkeld als woongebied.

  • Een op de kop van de Hendrik Baelskaai en het Vuurtorendok waar door AGSO een overeenkomst is afgesloten met de THV CFE-Versluys, inmiddels NV Oosteroever met als ontwerper Conix Architects.
  • Voor een tweede ontwikkeling langs de Hendrik Baelskaai tussen Fortstraat en de Liefkemoresstraat is een overeenkomst afgesloten tussen AGHO en THV Lange Nelle met als ontwerpers AWG architecten.

Meer info over het RUP

Waar vroeger een groot deel van de duinen een gemengde bestemming wonen / industrie had is dat met dit RUP verfijnd zodat de duinen meer ruimte kregen, maar ook Duin en Zee kan blijven bestaan.

Voor het duingebied is door studiebureau SIEN, in opdracht van Buitengoed, een Masterplan voor de Oosteroever uitgewerkt.

Dit Masterplan laat zien hoe de Oosteroeverduinen kunnen worden ingericht met respect voor de natuur en militair, cultureel erfgoed.

Ondertussen worden de plannen verder uitgewerkt en gedetailleerd met de verschillende betrokken overheden zodat de duinen binnenkort nog mooier worden, en in beperkte mate toegankelijk.

oost04.jpg

Langs de oostelijke strekdam en in het Vuurtorendok wordt in het Gewestelijk RUP "Afbakening Havengebieden Oostende" ruimte geboden voor watergebonden recreatie. Het gaat hier dan over de zeilclub.

Dit RUP heeft verder de bestemmingen vastgelegd van alles wat in de voor- en achterhaven plaatsvindt. In de voorhaven zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige bestemmingen voornamelijk te vinden in functie van de Offshore windindustrie (windmolens op zee). 

Foto: Natalie Luys