Projectsubsidies
Antwerpen, Genk, Gent en Oostende kregen in 2013 steun van de Vlaamse overheid bij de realisatie van een stadsvernieuwingsproject.
Vlaams minister Van den Bossche maakte jaarlijks ruim 12 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. De 13 Vlaamse centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 21 provinciale steden konden voor die projectsubsidies een aanvraag indienen.

www.thuisindestad.be/oosteroever

De projecten moesten een buurt of stadsdeel op een kwaliteitsvolle en blijvende manier veranderen. Bij de beoordeling van de projecten hield een onafhankelijke, externe jury, samengesteld uit academici en experts, rekening met een aantal kwaliteitscriteria: het totaalkarakter van het project, de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, de aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid, de participatie van de buurtbewoners bij het ontwerp en de realisatie, en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars.

De projectsubsidies worden alleen toegekend aan sterke en volledig uitgewerkte stadsprojecten, die aan alle kwaliteitscriteria voldoen. Daarnaast heeft de jury ook aandacht voor kindvriendelijkheid, kwalitatieve huisvesting, economische heropleving, maatschappelijke participatie en het voorkomen van sociale verdringing.
head02

(Foto: Natalie Luys)

Er kwamen zeven aanvragen binnen voor zo'n projectsubsidie. Na onderlinge vergelijking stelde de jury in 2013 vier geselecteerde projecten aan de minister voor: het project IJzerlaan in Antwerpen, het Thor Park in Genk, het project Tondelier in Gent en Oosteroever in Oostende.

Aan de vier laureaten werd telkens een subsidie van 3 038 500 euro toegekend.