Stadsontwikkeling
04 dec 2014
De ontwikkeling van Oosteroever is een kans om de gehele oostzijde van Oostende integraal te bekijken.

Het is een diverse wijk met daarin een havengebied, een duinlandschap, een bestaande woonwijk en de herontwikkeling van een bestaand havengebied en bedrijventerrein.

Dit gebied moet zich ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel dat een nieuw karakter toevoegt aan Oostende: een asymmetrie met centraal de haven.
small01.jpg

Oosteroever is een belangrijk project voor de stad Oostende. In het Globaal Masterplan is gekeken naar de nieuwe inpassing van dit gebied in Oostende, de invulling en betekenis van de openbare ruimte en de inpassing van de bestaande ontwikkelingen op Oosteroever.

Situering

Met de 'Oosteroever' wordt het volledige Oostendse grondgebied ten oosten van de havengeul gevat: van een zone die louter om projectontwikkeling draaide, over het uitwerken van de Oosteroeverduinen en een visie op openbaar domein, tot een volwaardig stedelijk weefsel waarbinnen de sociale dynamieken en relaties tussen de verschillende wijken (oude vuurtorenwijk, villawijk, nieuwe Oosteroever) bijzondere aandacht krijgen.

Het multidisciplinaire karakter, waarbij de aandacht niet enkel gaat naar het bouwen maar ook naar diverse economische, ecologische en sociale aspecten, geeft extra kansen aan de buurt.